Интериорен дизайн

След приемане на офертата за интериорен дизайн и подписване на договор заедно изготвяме задание за проектиране. То се създава на база разговори относно вашите желания за визия,цветове,материали стилова насоченост и.т.н

Етапите,които заедно с вас преминаваме в процеса на проектиране са следните:

1.Идеен проект – въз основа на заданието за проектиране се изготвя идейния проект, това е първоначалната идея за вашия интериор на базата на която доизграждаме и развиваме проекта. Идейния проект се представя посредством 3D визуализации на основните помещение ( ако са повече от 1 ) . Сркът за изработване на идейния проект е стандартно  20 работни дни, има ситуации в които може да се реагира и по- бързо но те са строго индивидуални. Идейния проект се обсъжда с клиента и заедно решаваме кои неща му допадат и остават и кои трябва да се премахнат или доразвият.

2. Промени по идейния проект – извършват се уточнените промени по идейния проект и се доразвива концепцията за интериора.Времето за нанасяне на промените зависи от вида и сложността им , обикновеенно е до 15 работни дни.

3.Изработване на работен проект – това са всички чертежи, количества и спецификации на използваните материали,цветове и обработки на стени подове и тавани необходими за реализацията на проекта

4.Авторски надзор – включва:

Консултация на място с майсторите или фирмите, които ще извършват реализацията преди стартиране на изпълнението.

Консултация с майсторите или фирмите в хода на реализацията при възникване на проблеми, при нужда от допълнителна информация или съвети – две посещения

Авторска проверка на място за проследяване дали реализацията се осъществява по зададената техническа документация – две посещение ( по предценка на проектанта)

5. Инжинериг на цялостната реализация на проекта – включва :

Остойностяване на реализирането на интериорния проект (включва цени на всички услуги, всички продукти и доставчици)

Цялосто организиране, планиране и контролиране на реализацията на интериорния проект

Авторска проверка на място, когато се наложи при реализирането на проекта

Технически надзор – контролиране качеството на използваните материали и труда на подизпълнителите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *